Dackeltreffen

Titelfoto (2) 3.DT1 IMG 0808 IMG 0815
IMG 0834 IMG 0836 IMG 0838 IMG 0843
IMG 1190 IMG 1206 IMG 1208 (2) IMG 1208
IMG 1244 Armani (2) Casanova Emil (1)
Emil (2) Emil Ferrari Hermine
IMG 1252 Jack Daniels Klitschko Locke
Oberförster Oklay Otto (2) Pavarotti
Titelfoto (1) Titelfoto (3) Titelfoto (4)